info@is-mic.com

0(216) 519 4898

B) Kurumsal Check-up

Firmanızı, sağlıklı bir geleceği garanti etmek için kontrolden geçirin.
Her gün hızla artan rekabet ortamında, işletmelerin kendi gelişimlerini ve büyümelerini sağlayabilmeleri ve diğer kuruluşlarla rekabet edebilmeleri, güçlü bir kurum yapısına sahip olmalarına bağlıdır.Güçlü bir kurum yapısı ise strateji, operasyonel yönetim, insan kaynakları ve teknoloji yönetimi unsurları ile oluşur. Zamanla oluşan yönetim körlüğü, işletmelerde bu unsurların var olup olmadığının ölçümlenmesini ve analizini neredeyse imkansız hale getirmektedir. 

Kurumsal Check-Up yapılmasının amacı : Kuruluşların mevcut yapısını inceleyerek, daha karlı, verimli bir kuruluş haline gelebilmesi için gerekli olan şartların doğru tespit edilmesidir.
Yöntem:  İdeal bir firmanın sahip olması gereken şartlar, sürdürülebilir büyüme, karlılığının ve verimliliğin artırılması için gereken kriterleri analiz ile  sorgulamaktayız. Analiz yaparken; Yüz yüze mülakat, anket doldurulması (firma sahibi/genel müdür ve çalışan sorumlular), gözlem ve bulgu elde etmek üzere farklı yoldan bilgileri toplayarak objektif sonuçlara ulaşmayı hedeflemekteyiz. Analiz aşamasında her firmadan birden fazla kişi ile (genel müdür, firma sahibi, kritik personeller) ve birden fazla veri toplama araçları ile çalışma yaparak doğru tetkik aşamasını tamamlamış olacağız.

Analizimiz 7 ana başlıktan oluşmaktadır.

NO           ANALİZ BAŞLIĞI                                                         AĞIRLIK PUANI
1              Yönetim Analizi                                                                                                  
2              Satın alma Analizi                                                       
3              Müşteri İlişkileri Yönetimi Analizi (Yurt içi ve Yurt dışı (ihracat) satış ve pazarlaması dahil   
4              Üretim & Hizmet Yönetimi Analizi                                                                
5              Altyapı Analizi (makine parkı, teçhizat, araç, bina vs.)                   
6              İnsan Kaynakları Yönetimi Analizi                                                           
7              Muhasebe & Finans Yönetimi Analizi  
TOPLAM                                                                                         PUAN 100

7 ana başlıkta yaptığımız analizin sonucunda, çıkan sonuçlar, seviyelerine göre sınıflandırılmaktadır. Analiz sonucu bizim oluşturduğumuz puan ile beraber, firma sahibinin /genel müdür’ünde firmasını değerlendirmesi puanlanmaktadır.

Yöneticilerin firmalarını değerlendirmesi de puanlanmaktadır.

KURULUŞLARIN SEVİYELERİ

OLGUNLUK    
SEVİYE ADI               PUAN ARALIĞI                   AÇIKLAMA
SEVİYESİ
1 KÖTÜ         SIKINTILI DURUM              1-20 puan     Acil eylem planı gerekir. Kuruluş hayati tehlikede,
2 ZAYIF          KARMAŞA DURUMU       20-40 puan    Kritik durum. Yönetimin çok gayreti gerekir.
3 ORTA          SİLKİNME DURUMU        40-60 puan    Tüm faaliyetlerinde iyileştirmeler gerekir.
4 İYİ                DÜZELME DURUMU      60-80 puan     Zayıf noktalarını düzeltmesi gerekir.
5 ÇOK İYİ        İDEAL DURUM             80-100 puan    Sürdürülebilir büyüme ve ihracat yapabilir. 
                                                                                          Stratejik yönetim çalışmalarına başlanabilir.
Çıkan duruma göre firmanın zayıf yönlerini, güçlü yönlerini, yapması gerekenleri ve ihtiyaçlarını analiz raporu ile sunmaktayız.

Süreçlerimiz 5 ana başlıktan oluşmaktadır. 

SÜREÇLER 

    A) TESPİT
 • Strateji
 • Yönetim
 • Ürünler
 • Finans
 • İK
 • Pazar
 • Rakipler
   B) CHECKUP
 • Proje Planı
 • Saha Çalışması
 • Anahtar Personel
 • Analiz
 • Yönetim Araçları
  C) TASARIM
 • Bütçe
 • Organizasyon
 • Strateji
 • Planlar
 • Prosedürler
 • Yol Haritası
   D) YAYILMA
 • İcra Kurulu
 • Uygulama
 • İş Planı
 • PYS  (Personel Yönetim Sistemi)
 • KPI   (Anahtar Performans Göstergesi)
 • YEK  (Yönetim El Kitabı)
    E) OPERASYON
 • Interim Management  (Geçici Yönetim)
 • Operasyon Desteği
 • Stratejik İşbirlikleri
 Şirketlerde, “Kurumsal Check-Up / Mevcut Durum Analizi”  ile 5 ana başlıkta uyguladığımız süreçlerle, ortaya konan iş planı kapsamında, dünden bugüne yaşanan gelişmelerle birlikte, sektörel pozisyonlar, pazar payları ve uluslararası ilişkiler bazında, hizmet verdiğimiz kurumların, 

- Kuruluş ve Tarihçelerini...
- Kat ettiği Aşamaları...
- Sektör ve Pazar Pozisyonlarını...
- Mevcut Kapasitelerini...
- Duran ve Dönen Varlıklarını...
- Yönetim ve Organizasyon Yapılarını...
- Profesyonel Görev Tanımlarını...
- İş ve Nakit Akış Tablolarını...
- İthalat - İhracat ve Finansal Dengelerini...
- İş Süreçleri ve İç Kontrol/Denetim Sistemlerini...
- İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimlerini...
- Geri Bildirim + İç ve Dış İletişim + Raporlamalarını...
- Bütçe - Bilanço ve Verimlilik Oranlarını...
- Mali Disiplin ve Kredibilitelerini...
- Varsa Aile Konseyi ve Aile Anayasalarını...
- X/Y/Z Kuşakları + Mavi ve Beyaz Yaka Çalışanlarını... 
- Üst düzey Profesyonel Yöneticilerini...
- Çalışan Memnuniyeti /İşveren Markalarını...
- Etik Kurallar + Mevcut Sorunlar ve Olası Risklerini...
- Lojistik Standartları ve Risk Yönetimlerini...
- Tedarik Zinciri ve Dış Kaynak Kullanımlarını...
- Belirlenen Dönem Hedeflerini...
- Dijital Teknoloji Yatırımlarını...
- Teşvik ve Yatırım Planlamalarını...
- “Dün + Bugün + Yarın” Ölçeğinde Genel Performanslarını... 

Uluslararası check-up modelleri çerçevesinde dikkate alarak raporluyor ve işletmenizin size özel net bir fotoğrafını ortaya koyuyoruz. 
Daha sonra da eğer arzu ederseniz, misyonunuz ve vizyonunuz doğrultusundaki dönemsel hedefleriniz için; ekibinizle birlikte yapacağımız “SWOT + PEST  Analizleri” kapsamındaki yol haritası (İyileştirme Önerileri + Yeniden Yapılanma + Faaliyet Planı + Uygulama + Performans Ölçümleme + Kontrol + Raporlama) döngüsüyle “Sürdürülebilir Kurumsallık” adına sizlerin yanında yer alıyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin