info@is-mic.com

0(216) 519 4898

Bina & Tesis Destek ve Eğitim Hizmetleri

Site, tahmini işletme bütçelerinin hazırlanmasında, sitede, apartmanda, rezidans da, kısaca bina ve tesis de yaşam başlamadan önce yönetim ve işletim alt yapısının kurulmasına esas teşkil edecek çalışmaların yapılmasında, Fizibilite çalışmaları ile yanınızda yer alarak, aidatların ne kadar olacağı, yönetim şeklinin, iş organizasyon yapısının planlanmasına katkı sunabilmekteyiz. Yönetimle ilgili tüm eylem içi ve eylem dışı planları proje metodolojisi yöntemlerini kullanarak, planlar ve uygulama safhasına geçmenizi sağlarız. Uygulama safhasında yapılması gereken planlı denetimlerde, habersiz saha denetimlerinizi yapar, Üst yönetime düzenli raporlar sunar ve daha iyi yönetim hizmeti üretmenize katkıda bulunuruz.
Personellerinizi faaliyet alanlarına uygun olarak, Temizlik, Teknik, Bahçe bakımı, İdari ve Mali konularda eğiterek, verimliliklerinin artmasını sağlarız, En az senede bir kez yapılan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantılarınızın düzenlenmesine, sürecin yönetilmesine de katkı sağlarız. Aynı zamanda firmaları, Site, AVM, İş merkezi gibi bina tesisleri; personel bordro işlemleri için sürekli personel istihdam etme zorunluluğundan ve geçici veya proje bazlı oluşan eleman taleplerinde ilave istihdam masrafından kurtarmak ve böylece kendi asli faaliyetlerine yönelerek daha verimli çalışmalarını sağlamaktayız. Bunu yaparken ihtiyaç duyulan insan kaynağına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşılıp, deneyimli elemanlarla kaliteli hizmet alınmasını ve bunun sonucunda da rekabet gücünün maliyet avantajına bağlı olarak arttırılmasını hedeflemekteyiz.
İstihdam edilen personelin, İşe giriş, işten çıkış işlemlerini gerçekleştirir, Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişini yaparak, Çalışanın belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmelerini düzenler, Ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanmasını sağlar, Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesini, İzin ve satış primlerinin takibi, izin defterlerinin düzenlenmesi, Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması, SGK vizite, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin web üzerinden şirketin kullanımına açılmasını, İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesini, Personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş ve İşlemlerini ve işletmenin Risk Planlarını, Acil Durum Eylem planlarını Tehlike grubuna uygun belgesi bulunan ISG uzmanlarımızla birlikte yerine getirmekteyiz.

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin