info@is-mic.com

0(216) 519 4898

C) TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ

1)  1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri

Program Amacı :
 Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Programın amacı; sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.
Uygun Başvuru Sahipleri :   Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri,
Uygun Proje Konuları :  
 • Yeni ürün üretimi
 • Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

2) 1507 – KOBİ Ar-Ge Programı

Program Amacı : Programda projelere sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
Uygun Başvuru Sahipleri :   KOBİ ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşlar,
Uygun Proje Konuları :
 • Yeni bir ürün üretilmesi, 
 • Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,

3) 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Program Amacı :  Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.
Uygun Başvuru Sahipleri :  Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilir (Projede en az bir yabancı ortak ile çalışılmalıdır)
Uygun Proje Konuları :
 • Yeni ürün üretimi
 • Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,
4)  1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı

Programın Amacı : Program ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen ülkemiz öncelikli alanlar çerçevesinde hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,
 • Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
 • Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
 • Özgün teknolojilerin geliştirilmesi
 • Teknolojik gelişimde ivme kazanılması, hedeflenmektedir.
Uygun Başvuru Sahipleri :
 • Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
 • Ar-Ge yoğun başlangıç firmaları
 • Üniversiteler ve Araştırma kurumları
Uygun Proje Konuları :  Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı izlenebilir sonuçları olan  
 • yeni bir ürün üretilmesi, 
 • mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, 
 • ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, 
 • maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, 
 • yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler 
NOT : Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Çağrı planına dahil olan alanlar; BIT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Makine, Otomotiv, Sağlık, Enerji, Gıda, Su, Kimya, Metal ve Madencilik, Tekstil şeklinde sınıflandırılmıştır. 

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin