info@is-mic.com

0(216) 519 4898

F) Kurumsal Hukuk Kalite Sistemi

Kurumsallaşma yolunda, işletmenizin hukuksal durumunu tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak, için oluşturulmuş bir sistemdir.

Sistemin İşleyişi
  • Şirketin ortakları arasında ortaya çıkması muhtemel sorunları tespit etmek ve bunların şirkete zarar vermesini önlemek için tedbirler almak,
  • Şirket yöneticilerini ve çalışanlarını, temel hukuk bilgisi ve adli süreçlerin işleyişinin genel hatları konusunda bilgilendirmek,
1. Kurumsal Yönetim Hukuk Düzeyinizin Ölçülmesi   
Şirketinizin durumu hakkında yapılacak inceleme sonucunda elde edilecek veriler ile kurumsallaşma  açısından şirketinizin Kurumsal Hukuk düzeyi ortaya konur. Bu çalışma ile birlikte şirketiniz açısından gelecekte doğabilecek sorunlar göz önüne alınarak nasıl yapılandırılması gerektiği bir yol haritası şeklinde sunulur. 

2. Kurumsal Yönetim ve Hukuk, İç İçe Geçmiş Safhalardan Oluşmuştur.    
Hukuk düzeyinde kurumsallaşma şirketin yapısına göre

a) Aile Anayasası,
Aile Değerleri,    
Aile Meclisi,    
Aileden İstihdam,    
Aile Vakfı,

Piyasa araştırmaları aile şirketlerinin ancak %7’sinin 3. kuşağa geçebildiğini göstermektedir.
Aile şirketlerinde, genel olarak iki tip ana sorunla karşı karşıya kalırız.  
Birinci tip sorunlar, herhangi bir işletmeyi başarısızlığa uğratabilecek, pazardan kopmak, müşteriye hitap edememek, yeni ürünler veya hizmetler yaratamamak, sermaye yetersizliği, maliyetleri kontrol altına alamamak, kötü yönetim gibi sorunlardır.
İkinci tip sorunlar ise aile ile iş ilişkilerinin birbirine girmesi, iş gereklerinin aile gereksinimleri ile çakışması, varis planlamasının yapılmaması, iş ile aile ilişkilerinin birbirinden ayrılamaması gibi tamamen aile şirketlerine özgü yapısal sorunlardır.

Görüleceği gibi bu yapısal sorunları, aile tipi şirketlerde, iki aşamalı düşünmek gerekir.
   - Aile içi ilişkilerin kurumsallaşamaması
   - Şirket işleyiş yapısının kurumsallaşamaması

Kurumsallaşma, en basit şekliyle, verimli bir iş ortamının yaratılmasıdır. Ancak aile şirketlerini diğer şirketlerden ayıran ve ayrı bir uzmanlık konusu haline getiren iş ile iç içe geçmiş aile bağlarıdır. Aile şirketlerinde sadece şirketin kurumsallaşması yeterli değildir. Aynı zamanda aile ilişkilerinin de kurumsallaşması gerekir.

Sanılanın aksine çok sayıda başarılı yönetilen ve pazarda lider konuma gelmiş aile şirketleri mevcuttur. Ford, Peugeot, Pirelli, Henkel, Sabancı, Koç, Doğuş gibi. Ancak, aile şirketlerinin yaşam ömrüyle ilgili istatistikleri incelediğimizde ise aile şirketlerinin ömrünün diğer şirketlere kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir. Son ekonomik krizde bir gazete haberinde Türkiye’de 15.000 aile şirketinin kapandığı belirtilmişti. Dünya üzerinde örneklere bakacak olursak birinci kuşak tarafından kurulan 100 aile şirketlerinin sadece ve sadece 3 tanesi 3.kuşağa kadar yaşayabilmektedir. 3. kuşağa kadar yaşayan aile şirketlerinin yanı sıra 750 yıl yaşayan aile şirketleri de bulunmaktadır. Bu ayrıcalığı neyin sağladığı konusunda yapılan araştırmalarda çıkan sonuç, kurumsallaşmanın öğeleridir. Ama bu öğeler sadece işlerin kurumsallaşması değil aile içi ilişkilerinin de kurumsallaşmasıdır.

Değişimin "niçin" gerekli olduğu konusunda hem fikir olunsa da, bunun “nasıl” yapılacağı konusuna gelindiğinde bir anda büyü bozulur ve her kafadan bir ses çıkmaya başlar. Bunun nedeni aslında çok basittir. Her ülke, her kültür, her kurum, her pazar, her müşteri grubu, her ürün farklıdır. Dolayısıyla değişimin yol haritası da farklı olacaktır. Değişimin nasıl yapılacağı kitaplarda değil her kurumun kendi içinde, ürünlerinde, müşterilerinde gizlidir. Bunu görebilmek çoğu kez zannedilenin üstünde bir uzmanlık gerektirir. Kurumun büyüklüğü, pazarın farklılaşması, müşterinin çeşitlenmesi, süreçlerin karmaşıklığı arttıkça uzmanlığa duyulan ihtiyaç da artar.

• İç ve dış çevre taraması değişimin ön koşuludur. ÖRGÜT ARAŞTIRMASI
• İkinci aşamada aile üyeleri arasında iletişimi sağlıklı hale getirmek, ön yargıları kırmak, ortak algıda buluşmak ve bu proje içerisinde sorumluluklarının farkına varmaları amacıyla AİLE İÇİ PAYLAŞIM OTURUMLARI yapılır.
• Üçüncü aşama ise AİLE MECLİSİ VEYA AİLE KURULUNUN oluşturulmasıdır. Bu kurulların ilk toplantıları bir psikoloğun moderatörlüğünde gerçekleştirilir. Eğer iyi yönetilir ve kurallar doğru konulursa, bu kurallar aile içi ilişkilerin kurumsallaşmasında oldukça etkili olur.
• Dördüncü aşama ise AİLE ANAYASASININ hazırlanmasıdır.
• Beşinci aşama ise PROJE BAŞLANGIÇ EĞİTİMLERİ ile çalışanların projeye bilinçli ve olumlu katılımlarını sağlamaktır.
• Altıncı aşama ise KURUMSAL YAPILANDIRMA çalışması ile kurumun ihtiyaçlarına özel tamamlanır.

Ailenin birliğini, bütünlüğünü ve aile içi dengeleri bozmadan, uzun dönemde kurumun karlı ve başarılı büyümesi, başarısının devamlılığı ve kurumun ilgili tüm hak sahiplerinin çıkarlarını gözetmesini sağlayacak sistemin oluşturulması sağlanacaktır. 
 
b) Ortaklar Protokolü
 
Genel Kurul
  Sermaye Artışı
  Rüçhan Hakkı
  Yönetim Kurulu Kararları,        
   

Mahkemeler nezdinde yapılan incelemeler, şirketlerde çıkan sorunların büyük çoğunluğunun, ortaklar arasında doğabilecek sorunların, çözüm süreçlerinin  öngörülememesinden kaynaklandığını göstermektedir.

c) Hukuksal Kalite Sistemi
Alacak ve Borçların Takibi,    
Hizmet Sözleşmeleri,     
Bankalarla İlişkiler,    
Tüketici Hakları,     
Önleyici Hukuk Hizmeti,    
Muhtemel İhtilaflar Hakkında Öngörü,                  
Hukuki Belge Denetimi ve Raporlama,     
Tepe Yönetime Yönelik Özel Hukuksal Destek, 
    
gibi birbirini izleyen bir dizi çalışmanın yapılmasını gerektirir.

3. Piyasa Deneyimleri, Başarılı Şirketlerin Tamamının Bu Safhalardan geçtiğini göstermektedir.    
Kurumsallaşmanın üst seviyesi olan Borsaya açılma noktasına gelindiğinde ortakların ve şirketin menfaatlerinin korunmasını sağlayacak hukuksal yapının kurulmuş olması bir zorunluluktur. Yeni TTK ağırlıklı olarak bu konuyu teşvik eden düzenlemeler içermektedir.

4. Hedefimiz, Çalıştığımız Şirketlerin Borsaya Girebilir Hale Gelmesini ve Bu Konumunu Sürdürebilmesini Sağlamaktır.
Kurumsal Yönetim Hukuk Kalite Sistemi işletmenin karşılaşabileceği hukuki sorunları asgari çabayla çözebilmesini sağlarken aynı zamanda, şirket birleşmeleri, hisse satışı gibi durumlarda şirketin değerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin