info@is-mic.com

0(216) 519 4898

İ) AR-GE MERKEZİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 

Ar-Ge Merkezi Tanımı 
Kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin ( Limited veya Anonim Şirket )
•    Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
•    Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan 
•    En az 15 ( Otomotiv sektörü için 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, 
•    Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan ( Tübitak 1507, 1501, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden firma olan ) birimi ifade etmektedir.

En az 15 ( Otomotiv sektörü için 30 ) tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden işletmelere, 2008 yılı içerisinde yayınlanan Ar-Ge yönetmeliği ile pek çok indirim ve muafiyetlerden yararlanma imkânı sunulmaktadır. 2008’den bu yana 163 işletme Ar-Ge merkezi kurmak için başvuruda bulunmuştur ve bunlardan 134 işletmeye Ar-Ge merkezi kurma belgesi verilmiştir. Belge verilen 134 işletmede toplam 15.000 yakın Ar-Ge personeli istihdam edilmektedir. Ar-Ge Merkezi kurulum projesi danışmanlığı alarak sizde bu desteklerden faydalanabilirsiniz.   Bu avantajlardan yararlanabilmek için gerekli hazırlıkların tamamlanması, TC Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na proje ve Ar-Ge iş planı hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Şirketinizin Ar-Ge merkezine tanınan bu haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir  

Ar-Ge Merkezi Belgelendirme
Sürecini kendi bünyesinde gerçekleştirmiş olan ya da bir başka dış kaynaktan bu hizmeti temin etmiş olan işletmelere talepleri durumunda sadece Ar-Ge Merkezi Teknik Yönetimi ve/veya  Ar-Ge Merkezi Mali Yönetimi hizmetleri de sunulabilmektedir

Ar-Ge Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler
•    Ar-Ge merkezlerinde, En az 15 ( Otomotiv sektörü için 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,•    Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
•    Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
•    Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
•    Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması, 
•    Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
•    Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,
•    İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup  Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir iş yerinin olması şartı aranmamaktadır.

Başvuru Zamanı
İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Ar-Ge Merkezi Kurmanın, Şirketlere Sağladığı Avantajlar 
5746 sayılı kanun ile Ar-Ge merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler şöyledir.
•    Ar-Ge İndirimi
 
Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

•    Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin; doktoralı olanlar için % 90’nı, diğerleri için % 80’ni gelir vergisinden müstesnadır.
•    Sigorta Primi Desteği
Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli (26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca) ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için süre sınırlaması olmaksızın 2023 yılına kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
•    Damga Vergisi İstisnası
Her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak  düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
•    Teknoparklara gitmeden, kendi fabrikanızı veya ofisinizi Ar-Ge Merkezi olarak ilan etme kolaylığı
 
 
Ar-Ge Merkezi Kurulum Danışmanlık Hizmet Paketi 
1.    Ar-Ge Merkezi Kurulum Projesinin Hazırlanması
2.    Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
3.    Proje Başvuru Süreçlerinin Takibi, Sunumların Hazırlanması ve Hakem Ziyaretleri Yönetimi
4.    Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması ve Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi 

 
Ar-Ge Merkezi Yönetim Danışmanlık Hizmet Paketi 
1.    Onaydan Sonra Ara Denetleme Raporlarının Hazırlanması
2.    Denetim Süreci Eğitimi Verilmesi
3.    1 Sene boyunca 3 ayda 1 tam gün Ar-Ge Merkezi Gelinerek; Ar-Ge sistematiği iç denetimlerinin yapılması, 
4.    Sunulan iş planına uygunluk denetimlerinin yapılarak önerilerin sunulması
5.    Yıllık faaliyet raporlarının yazılması

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin