info@is-mic.com

0(216) 519 4898

H) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

A) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  

Giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları üç ana hedef ön plana çıkmaktadır.
•  Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek,
•  Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak,
•  Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak,

Şirketler için artık " herkesin elinden gelenin en iyisini yapması " bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamıyor. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir. İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim sistemi modelidir.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, Üretim kuruluşlarının yanı sıra Finans, Sigortacılık, Turizm, Sağlık, vb. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır. Söz konusu model sağ duyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir. Öte yandan her geçen gün müşteriler iş yapacakları firmaların kalite düzeylerinin bir kanıtı olarak ISO 9001 belgesi talep etmektedirler. Özellikle yurt dışına ihracat yapmak isteyen şirketler için ISO 9001 belgesi ticari bir avantaj olarak kullanılmaktadır.

Şirketlerde, Kalite sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için aşağıdaki süreçlerin izlenmesi faydalı olacaktır.

1. Süreç : Organizasyon, Süreç Analizi ve Raporlama
2. Süreç : Şirket Politika, Hedef ve Stratejilerinin Belirlenmesi
3. Süreç : Kalite Sisteminin Detay Tasarımı ve Uygulama Planı
4. Süreç : Eğitimlerin Planlanması ve Uygulanması
5. Süreç : Proseslerin İncelenmesi, Yeterli ve Etkin Dokümantasyon Hazırlığı
6. Süreç : Uygulamaya Geçiş
7. Süreç : Ön Denetim ile Sistemin Etkinliğinin Kontrolü ve Raporlama
8. Süreç : Gereken Düzenlemelerin Organizasyonu, tüm bu aşamalar sırasında, mevcut yapıyı,      ISO 9001 taleplerine uyarlamaktan öte, verimliliği ve etkinliği arttıracak şekilde süreçleri yeniden tasarlamak ve daha danışmanlık hizmetinin başında belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır.

ISO 9001 danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi herkesin katılımı ile kurularak, süreçler yapılandırılacaktır. Süreç performans takibi ile iyileştirme konusunda beceri kazandırılacak ve sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. Verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır. Çalışanların şirket kültürü ve değerlerine bağlılığı, ilişkileri, gelişime açık ve katılımcı tutumu geliştirilecektir.


E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin