info@is-mic.com

0(216) 519 4898

C) Değişim Yönetimi

Değişimin başlangıcı ve yönetimi
Değişim yönetimi mevcut durum analizi, bulgular, arzu edilen durum ve arzu edilen duruma işletmelerin ulaşmasının bir başlangıcı ve yönetimi olarak tanımlanabilir.Değişim için karar almak, değişimi yönetmek kadar önemlidir. İyi bir değişim yönetimi, kurum içindeki değişime olan direnç, çalışanların tutumu ve organizasyonun kültürü açısından kritik önem arz etmektedir.

Artan rekabet ortamında, kurumların gelişebilmesi ve kararlılıklarını sürdürebilmeleri için şu yeterlilik ve becerilere sahip olmaları gereklidir. 
 • Zamanla değişen pazarın yönünü tahmin edebilmek,
 • Değişimlerin öncesinde değişim ile uyumlu ihtiyaçların belirlenebilmesi,
 • Gerçekçi hedefler belirleyebilmek ve bu hedeflere ulaşabilmek için uygulanabilir stratejiler geliştirmek,
 • Hedef- sonuç odaklı iş yapma metodları ile geliştirilmiş stratejilere destek verebilmek,
 • İş süreçlerini etkin ve elverişli kılmak için enformasyon teknolojilerini etkili kullanabilmek,
 • Tüm bunları gerçekleştirebilmek ve geliştirebilmek için organizasyon yapısına ve İnsan kaynaklarına sahip olabilmek,
 • Kurumun ana faaliyet alanının gözden geçirilmesi,
 • Kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi,
 • Pazardaki fırsat ve tehlikelerin belirlenmesi,
 • Ortaklar ve/veya yeni nesil yöneticiler arasındaki farklı bakış açılarını karşılıklı/anlaşılabilir   hale getirebilme
 • Kurumun önceliklerini ve hedeflerini belirleyebilme,
 • Değişim takımının oluşturulması,
 • Kurum hedefleriyle uyumlu stratejiler oluşturmak,
 • Kurumsallaşma süreçlerinin dizaynı,
 • Uygulama desteği içeren kurumsallaşma süreci,
Ancak, bu konuda yazılan bütün makaleler ve kitaplara rağmen, günümüzde, şirketler büyük ölçekli değişimleri başlatmakta 20 yıl önce oldukları kadar etkin ve cesur değiller. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırmada şirketlerin %70 i değişim yönetimi girişimlerinin beklenen sonuçları karşılamadığını söylemekteler. 1980 ler ve 1990 lar da yapılan benzer araştırmalarda da başarı oranı değişmemiştir. ve değişim için ortam günden güne daha da karmaşık hale gelmektedir.

Problemin merkezinde yatan konu, değişimin kolay ve bedava olmadığının anlaşılamamasıdır. Eğer düzgün şekilde bütçelenmediyse ve kaynaklara sahip değilse değişim programı durabilir.  Ayrıca, yenilikçi fikirleri eyleme geçirmek, liderlik ekiplerinin yüzleşmeye hazırlıklı olmayabileceği zor kararları gerektirir. Şirketlerin sıklıkla baz aldığı bir ölçü "hepsine uyar" yaklaşımı beklenen sonuçları nadiren kazandırır. Başarılı olmak için, yönetim çabalarının sadece en değerli stratejilere ve taktiklere odaklanması hedeflenmelidir.

Geniş ölçekli değişiklikleri hayata geçirebilmek için dört aşamalı bir yöntem uygulanmasını tavsiye etmekteyiz. Uygulanan aşamalar, Planlama, Liderlik Etme, Uygulama ve Kontrol etmeyi esas almaktadır.

Planlama :  Güçlü bir öz değerlendirmeyi, müşterilerin ve ürünlerin gözden geçirilmesini, değerin, riskin ve değişim programıyla ilgili yatırımların güçlü analizini gerektirir.
Liderlik etme :  Doğru değişim takımını bulmak ve yönlendirmekle ve bu doğrultuda personel görevlendirmekle başlar.
Uygulama :  Değişimin kendisine bir iş gibi yaklaşarak kendi plan ve kararlarıyla değişimi yönetmektir.
Kontrol etme :  Artan üretimde, daha büyük pazar payında ve daha yüksek karlarda değişimin sonuçlarını gösteren iki veya üç kilit gösterge bulmayı gerektirir.

ISMIC, farklı sektörlerde yürüttüğü değişim yönetimi projeleri, dört aşamalı yöntemini kullanarak,
analitik, ve istatiksel bir yaklaşım uygulayarak değişim programlarını müşterilerinin stratejisiyle birleştirerek, onlarla işbirliği içinde, vizyonlarını uygulamaya geçirmelerine yardımcı olmak için her aşamada ekip halinde çalışmalarını yürütmektedir.


E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin