info@is-mic.com

0(216) 519 4898

A) Yönetim Değerlendirmesi

Rekabetin zorlaşması ve yönetim sürecinde ortaya çıkan hızlı gelişmeler sonucunda, Türkiye'de
üretim ve hizmet sektörlerindeki dengeleri tümüyle değiştirmiştir. Bu rekabet sürecinde şirketlerin
varlığını devam ettirebilmesi ve başarılı olması için yapılarını gözden geçirmesi zorunlu hale gelmiştir.
Bazı şirketler, Türkiye'de ve Avrupa'da benzer rekabet koşulları ile karşı karşıya olmalarına rağmen,
ayakta kalmayı başarmış ve hatta büyümeye devam etmişlerdir. Başarılarının temelinde problemleri doğru olarak tanımlayabilmeleri ve zamanında, doğru tepkiyi göstermeleri yatmaktadır. Şirket içi kuralların belirlenmesi, hizmet stratejilerinin yenilenmesi, operasyonel verimliliklerinin arttırılması ve organizasyonel olarak yeniden yapılanmaya kadar bir dizi önlem alan bu kuruluşlar, kurumsal şirket performansları için bir dizi özel çalışmalar yaparak, kendi alanlarında, örnek teşkil etmektedirler.

Kurumsal Performansın önündeki engeller, dört ana temele dayanmaktadır.
1) Kurumsal Sorunlar (Yönetsel, Stratejik, Organizasyonel )
2) Proses Sorunları (Süreçlerin birbiriyle verimli çalışmaması)
3) İnsanlardan Kaynaklı Sorunlar (Motivasyon, İş Tanımları, Yetkinlik düzeyleri)
4) Sistemsel Sorunlar (Birbirinin aynı ama yetersiz ara yüze sahip birçok sistemin olması)

ISMIC Yönetim Değerlendirmesi, Danışmanlık hizmeti sürecinde, iki aşamada, iki farklı
metodoloji kullanmaktadır.
1. Aşamada : Misyon, Hedef, Strateji ve Organizasyonel Değerlendirme
2. Aşamada : Operasyonel Değerlendirme

Yönetim Değerlendirmesi danışmanlık süreci ile kurumların mevcut durumlarını, Yeni Nesil İş
Modellerinden, Kurumsal Check-up yöntemi ile analiz ederek,
• Sahip oldukları "yeteneklerin" yetkinliklerinin belirlenmesi,
• Gerçek ya da olası problemlerin tespit edilmesi,
• Problemlere uygun stratejilerle zamanında tepki verilebilmesi için
• Çözüm önerilerimizi içeren yol haritasının çıkartılması konusunda, gerekli desteği vermektedir.

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin