info@is-mic.com

0(216) 519 4898

G) TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

1)  Turquality Desteği

Program Amacı :  Uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmaların, giderlerinin desteklenmesi yoluyla,  uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla var olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu bir Türk malı imajının ortaya çıkarılması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.
Uygun Başvuru Sahipleri :  İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler, Zincir Restoranlar,
Uygun Proje Konuları :  Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamalar, sertifikasyona ilişkin giderler, moda/endüstriyel ürün tasarımcısı/şef/aşçı istihdamına ilişkin giderler, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, firmaların yurtdışı birimlerine ilişkin giderleri ve yönetim, tasarım, hukuk, bilişim konularında alınan danışmanlık hizmeti.


2)  Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği

Programın Amacı : Firmaların ve İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri ile yurt dışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır.
Uygun Başvuru Sahipleri Yurt dışında Birimi Olanlar, Yurt dışı Marka Tescili Olan Firmalar, Yurt dışı Marka Başvurusu Olan Firmalar (Yurt içi marka tescil belgesi olması koşuluyla)
Uygun Proje Konuları :  Sponsorluk giderleri, yurt dışı birimleri internet sayfasına ilişkin tasarım harcamaları, reklam panosu giderleri, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları harcamaları, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemesi harcamaları, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam giderleri.


3)  Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Programın Amacı :   "Yurt dışı Pazar Araştırması Desteği", "Pazara Giriş Desteği", "Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi" ve "E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği" olmak üzere 4 ayrı destekten oluşan bir destek programıdır.
Uygun Başvuru Sahipleri :   Türkiye’de ticari ve/veya sınaî faaliyette bulunan şirketler
Uygun Proje Konuları :  Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler, pazara giriş stratejileri hazırlanması ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlarla ilgili danışmanlık giderleri, ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak merkezleri yurt dışında bulunan yerleşik şirketlerin satın alınmasına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama, tercümanlık, seminer-konferans yerlerinin kiralanması, reklam-halkla ilişkileri hizmeti alınması ve broşür, katalog, afiş tanıtım malzemeleri giderleri ve e-ticaret sitelerine üyelik giderleri.


4)  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Desteği

Programın Amacı : Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılım giderlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır.
Uygun Başvuru Sahipleri :   Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar, Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar
Uygun Proje Konuları :  
  • Katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedeli giderleri,  
  • Ekonomi Bakanlığı’nca görevlendirilen organizatör firmalar tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye giderleri.

5) Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Programın Amacı :  Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslar arası uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır.
Uygun Başvuru Sahipleri :  İşbirliği Kuruluşları, Eğitim Kurumları, Sağlık Kuruluşları, Sağlık Turizmi, Bilişim, Film ve Yönetim Danışmanlığı Firmaları
Uygun Proje Konuları :  Sektör, ülke, uluslararası mevzuat ya da yatırımla ilgili konularda      satın alınacak veya hazırlatılacak raporlara ilişkin giderler, yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketi ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri, arama motorlarında yapılacak, arama ağı reklamları da dahil, reklam ve tanıtım giderleri, yurt dışındaki birimlerin kira giderleri, danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin