info@is-mic.com

0(216) 519 4898

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001; kuruluşlara tehlikeleri kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir standartlar serisidir. Sorunların semptomlarını ele alma yerine, kaynaklarında çözümlemeyi amaçlar. Tehlikelerin kaynağında azaltılmasını sağlayarak iş kazalarını, meslek hastalıklarını azaltarak, üretim maliyetlerinin düşürülmesine ve sağlık ve güvenliğe duyarlı pazarlara girebilme fırsatı yaratır. Her ne kadar ISO standartlarına uyum gönüllülük esasına bağlı ise de yaygın olarak kabul görmüş olması ve ticari öncelikler bu uygulamayı bir şekilde zorunlu hale getirmiştir. Kuruluşların uyguladıkları İş Sağlığı Güvenliği Yönetim sistemlerinin ulusal/ uluslararası standartlara uygunluğu 3.taraf belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmektedir. Belgelendirme, kuruluşların sistemlerinin yeterliliğini ortaya koyduğu gibi standardın ön gördüğü sürekli iyileşme düşüncesi ile risklerin azaltılmasında kuruluşlara yön göstermektedir. Şirketlerin İş Sağlığı Güvenliği performansları ile ilgili olarak müşterilerin talep ve beklentileri sürekli bir artış göstermektedir.

Danışmanlık süreci boyunca, operasyonların, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasından, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin belirlenmesine, önlemlerin alınmasına, is süreçlerinin tanımlanmasına,
İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması için birkaç aşamalı süreçte danışmanlık hizmeti verilmektedir.

1. Süreç : Mevcut Durum Analizi: Mevcut sistemin ve iyileştirme gerekliliklerinin tespiti amacı ile aşağıdaki çalışmalar yürütülerek kapsamlı bir rapor hazırlanır.

• OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim sistemi Standart gereklilikleri doğrultusunda kurum iş süreçlerinin ve mevzuat gereksinimlerinin, izinlerin incelenmesi ve kurumu ilgilendiren yasal gerekliliklerin ve alınması gereken izinlerin belirlenmesi.
• Proses bazında tehlikelerin ve mevcut yöntemlerin incelenerek, yine proses bazında yapılacak iyileştirmelerin önerilmesi.
• İSG Organizasyon Sistemi, Sorumluluk ve Yetki düzenlemesi konularında yapılması gerekenlerin ve mevcut sistem organizasyon yapısı ile ilgili iyileştirmelerin tespit edilmesi,
• OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gereği hazırlanması gereken dokümanların belirlenmesi,
• Risk Analizi ve Risk Kontrolü önerilerimizin hazırlanması,
• Uygulama planını içeren raporun hazırlanması.

2. Süreç : Eğitimler : Kurum bünyesinde ortak algıda bir iş sağlığı güvenliği bilinci yaratmak, sistemin kuruluşuna katılımlarını sağlamak ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulamaya alınması amacıyla aşağıdaki temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile yeniden tasarlayarak verilmektedir.

• OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
• Risk Yönetimi Eğitimi
• İş Sağlığı Güvenliği Yasal Gereklilikler Eğitimi
• İç Denetim Eğitimi

3. Süreç : Sistem Kurulumu : Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, danışmaların kurumu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantılarla yürütülür. Sistem ve kuruma özgü gereklilikleri doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, kontrol, acil durum planları ve talimatlar, IS-MIC proje danışmanı liderliğinde oluşturulacak olan proje grubu ile tüm süreçlerin iyileştirilmesi hedeflenerek gözden geçirilip hazırlanacaktır.  

4. Süreç : Son Denetim ve Değerlendirme : Kurumun kendi yürüteceği iç denetimlerin tamamlanmasını takiben, proje danışmanı haricinde, IS-MIC danışmanı tarafından uygulamaya geçmiş olan sistem belgelendirme denetimine benzeyen bir son denetim ile gözden geçirilir. Eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken noktalar raporlanır.

OHSAS 18001 danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi herkesin katılımı ile kurularak, İSG performansının ölçümü ve iyileştirilmesine başlanarak, sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. Kurumun yasal gerekliliklere uygunluğunun sürekliliği sağlanacak, verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır.

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin