info@is-mic.com

0(216) 519 4898

E) İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

     Entelektüel Sermaye olan İnsan kaynağı, hizmet sektörünün önem kazandığı çağımızda, makinaların çok daha önüne geçmiştir. Çalışan performansı yüksek olan şirketlerde verimliliğin ve karlılığın arttığı gözlemlenmektedir. Gelişmiş, aidiyeti yüksek, mutlu çalışan tüm kurumların aradığı nitelikler haline gelmiştir. Dolayısıyla belli bir sayının üstünde çalışana sahip olan işletmelerin mutlaka insan kaynakları danışmanlığı alarak, personelcilikten  insan kaynakları departmanına geçiş yapmaları gerekmektedir.       
     İşe uygun bireyi tespit etmek büyük bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Yaptığı işe uygun çalışan, performansı daha yüksek, daha memnun, çalıştığı kuruma daha bağlı, stres düzeyi daha düşük birey anlamına gelmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre çalışanlarını işe alım sırasında ve sonrasında psikoteknik analizler ile değerlendiren kurumlar, karlılık ve etkinlik düzeyi daha yüksek kurumlardır.
     Amaç : İnsan kaynakları uzmanının desteği ile yeni departman kurularak, uzmanların yetişmesini sağlamaktır. Firmaların hedefleri göz önünde bulundurarak, işe alım, eğitim, endüstriyel ilişkiler ve performans sistemlerinin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler hayata geçirilmektedir.

NEDEN  ISMIC ?  
İnsan Kaynakları departmanının işlevlerini kolaylaştırmak, hızlandırır, Çalışma hayatının kalitesini artırır, Standardizasyonu sağlar, Çalışanların net görev tanımlarını oluşturur, Şirketin organizasyon seviyesini oluşturur ve 6 ayda bir geri bildirim ile takibini sağlar, Kişi / departman bazlı eğitim ihtiyaç ve bütçelerini belirler, Tüm şirketin mevcut yapısına göre departmanların kadrolarını tespit eder, İş gören değişim oranının ölçülmesini sağlar, (personel devir hızı) Mevcut durumu inceleyip değerlendirir & iyileştirmeleri tespit eder, İnsan kaynağını,  kurum içerisinde doğru konumlandırır, Şirket içi anketlerin yapılarak, değerlendirilmesini sağlar, Performans artışını sağlar, Kurumsal imaj ve saygınlık artışı sağlar, Çalışan yetkinliklerini etkin bir şekilde tespit eder ve geliştirir,   Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda, Firmalara olumlu ve yapıcı yönde katkı sağlamayı hedeflemektedir.      

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI YOL HARİTASI  
1 - İş Analizi ve Değerlendirmesi Görevin amacı ve organizasyon yapısı içindeki yeri, ana sorumlulukları, boyutları, iç ve dış bağlantıları, ilişkiler zinciri ve görevin kabul edilebilir bir performans düzeyine ulaşılabilmesi için gerekli bilgi ve beceri düzeyini tespit etmektedir.  
  İş gücü planlama:  
· İş Analizi
 
· Yetkinlik Performansı
 
· Mevcut Çalışan Analizi
 
2- Performans Yönetim Sistemi Performans değerlendirmelerinde; Hedef bazlı performans yönetim sistemi Yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi 360 derece geri bildirim sistemi uygulanmaktadır. Performans yönetim sistemi, sadece geçmiş performansın ölçülmesini değil, bireyin potansiyelinin belirlenerek gelişim planının oluşturulmasını ve gelişiminin sağlanmasını da hedefleyecek şekilde kurulmaktadır.  
3 – Ücretlendirme ve Ücret Yönetimi Firma içinde dengeli, firma dışında rekabetçi ve çalışanları motive edici ücret politikasının belirlenmesi gerekmektedir. “ Ücretlendirme Sistemi” ni kurarak, gerek dönemsel gerekse performans artışının standart uygulamalar ile gerçekleşmesini sağlamaktadır.  
4- Seçme ve Yerleştirme Sistemi Doğru yöntemlerle doğru kişilerin seçilmesi ve kuruma en fazla katkıyı sağlayabilecek adayların bulunması, çalışanların verimliliğini ve kuruma olan bağlılığını doğrudan etkilemektedir. Kadro planının çıkartılması, organizasyonel yapının kurulması, görev tanımlarının hazırlanması, seçme ve yerleştirme sürecinde kullanılacak aday araştırma ve değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, seçme araçlarının netleştirilmesini sağlamaktadır.
5 - Kariyer Yönetimi & Organizasyonel Yedekleme Başarılı çalışanları kuruma çekmek, kurumdaki başarılı çalışanların kalıcılığını sağlamak, başarılı çalışanları kurumun geleceğine hazırlamak, yönetici geliştirme programlarını hayata geçirmek, kariyer yönetimini, performans ve eğitim yönetim sistemi ile ilişkilendirilmektedir.  
6 – Eğitim Yönetim Sistemi Personelin İşe başladığı günden itibaren alması gereken eğitimlerin belirlenmesi, unvan – eğitim ilişkilendirilmesi, kurum için zorunlu ve seçmeli olacak eğitimlerin belirlenmesi, eğitimlerin performans ve kariyer yönetim sistemleri ile ilişkilendirilmesi, eğiticilerin belirlenmesi ve yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm sistemlerin kurulmasıdır.  
7- Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması Firma ve firma kültürüne uygun olarak tasarlanan “Çalışan Memnuniyet Anketi”nin çalışanlara uygulanması, analiz ve yorumlamalar yapalarak kurum yöneticileri ile paylaşılması ve sonrasında kurum yöneticileri ile beraber bir yol haritası / iyileştirme çalışmaları tasarlanmasını içermektedir.  

   Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile ilgili yapılan araştırmaların kuruma sağladığı avantajlar;
Kurumun güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler, Çalışanların motivasyon düzeylerini belirler, Çalışanların kuruma olan bağlılık ve memnuniyet düzeylerini ölçer, Çalışanların ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar, Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının tespitine katkı sağlar , İyileştirme fırsatlarını tespit eder , İnsan kaynakları uygulamalarının etkinliğini ölçer.

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin