info@is-mic.com

0(216) 519 4898

B) KOSGEB DESTEKLERİ

1)  KOBİ Gelişim Destek Programı

Program Amacı :  KOBİ ’lerin,
 • Ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 • Rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi için hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
Uygun Başvuru Sahipleri :
•    Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
•    KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme
Uygun Proje Konuları :
 • Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden,
 • Üretim,
 • Yönetim-organizasyon,
 • Pazarlama, dış ticaret,
 • İnsan kaynakları,
 • Mali işler ve finans,
 • Bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlar
2)  KOBİ Proje Destek Programı

Program Amacı :
 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
Uygun Başvuru Sahipleri :
 • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme
Uygun Proje Konuları :
Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden,
Üretim, 
Yönetim-organizasyon,
Pazarlama, dış ticaret,
İnsan kaynakları, 
Mali işler ve finans,

3)  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Program Amacı :  
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. 

Uygun Başvuru Sahipleri :
 • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme
Uygun Proje Konuları :
 • Kira Desteği
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Ham madde, Yazılım ve Hizmet Alımı
 • Personel Gideri Desteği
 • Başlangıç Sermayesi Desteği
 • Proje Geliştirme Desteği (Proje Danışmanlık, Eğitim, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurtiçi – Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği ziyareti Desteği
 • Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
4)  Genel Destek Programı

Program Amacı :  
KOBİ ’lerin,
•    Rekabet güçlerini ve düzeylerini artırması amacıyla işletmelerini geliştirmeleri,
•    KOSGEB desteklerinden faydalanmaları,
•    Özgün ve kaliteli mal/hizmet üretmeleri,
•    Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmeleri için gereken desteği sağlamak amaçlanmıştır.

Uygun Başvuru Sahipleri :   
 • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme
Uygun Proje Konuları :
•    Yurt İçi Fuar Desteği, 
•    Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, 
•    Tanıtım Desteği,
•    Eşleştirme Desteği, 
•    Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, 
•    Danışmanlık Desteği, 
•    Eğitim Desteği,
•    Enerji Verimliliği Desteği, 
•    Tasarım Desteği, 
•    Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, 
•    Belgelendirme Desteği, 
•    Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği, 
•    Bağımsız Denetim Desteği, 
•    Gönüllü Uzmanlık Desteği, 
•    Lojistik Desteği olmak üzere 15 farklı destek konusunu içermektedir.
    
 
 5) Girişimcilik Destek Programı
 
Programın Amacı :  Girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaşması ile ekonomik ve istihdam sorunlarını çözmek, ülke kalkınmasına katkı sağlamaktır. 
 
Uygun Başvuru Sahipleri :  Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi için genel katılım, 
  a) Yeni Girişimci Desteği için
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler,
 • İŞGEM’de yer alan girişimciler
  b) İş Geliştirme Merkezi Desteği için
 • Belediyeler,
 • Yüksek Öğretim Kurumları,
 • Özel İdareler,
 • Meslek Kuruluşları,
  c) İş Planı Ödülü
 • Girişimcilik dersi veren üniversitelerin öğrencileri,
Uygun Proje Konuları :  Bu Program
• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 
• Yeni Girişimci Desteği, 
• İş Geliştirme Merkezi Desteği, 
• İş Planı Ödülü konularını kapsar.

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin