info@is-mic.com

0(216) 519 4898

Tüzel ve Gerçek Kişilerde Vergi Planlaması

Vergi kanunlarının detaylı bir biçimde incelenmesi, mevcut vergi sisteminin karmaşık yapısı ve firmaların karlılığını doğrudan ilgilendiriyor olması sebebiyle, son derece önemli bulunmaktadır. Vergi mevzuatının profesyonel ve kurumsal bir yapı dışında takibi, yorumu ve değerlendirilmesi durumunda firmalarca elde edilen kazancın doğru olarak vergilendirilmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Profesyonel kadromuz ile vergisel yüklerin yasal çerçevede asgariye indirilmesine, firmaların yeniden yapılandırılmasına ve tüm vergisel avantajların tespitine yönelik çalışmalarımız, bu hizmetimizin ana çerçevesini oluşturmaktadır.

Vergi planlaması hizmetlerimiz,

Tek şahıs firmaları ile şahıs ortaklıklarına yönelik gelir vergisi kanunu çerçevesinde vergi planlaması, 
Kurumlar vergisi mükellefleri ve grup şirketlerine yönelik vergi planlaması, 
Yatırımcı kişi ve kuruluşlara yönelik vergi planlaması,
Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Planlaması, 
Bireylere yönelik vergi danışmanlığı hizmeti,
Sermaye Şirketleri ve Grupların Vergi Planlaması, 

Vergi mevzuatımız gerçek kişiler açısından da karmaşık ve değişken yapısını korumaktadır. Bu sebeple gerçek kişiler vergisel yükümlülükleri hakkında tam olarak bilgi sahibi olamamakta ve yararlanabilecekleri indirim ve istisnalardan zamanında ve tam olarak yararlanamamaktadırlar. Bu nedenle, gerçek kişilerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve yasal çerçevede yükümlülüklerin asgariye indirilebilmesi amacıyla bireylere yönelik vergi danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Sermaye Şirketleri ve Grupların Vergi Planlaması, Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketlerin ödeyeceği vergi miktarının optimum seviyede tutulması ancak iyi bir vergi planlaması ile mümkündür.

İyi bir vergi planlaması,
​Örtülü kazanç ve örtülü sermayeye ilişkin yasa hükümleri transfer fiyatlaması konusunda, OECD ülkeleri uygulaması ve çifte vergilemenin önlenmesine ilişkin anlaşmalar, vergileme ve diğer hukuki konulardaki yargı kararları tüm vergi ve ticari mevzuat göz önünde tutulmalıdır. Bu suretle vergi mevzuatındaki düzenlemelere aykırı davranmaksızın, vergi sistemi imkanlarından en iyi şekilde yararlanmak mümkün olabilecektir. Deneyimli kadromuz firmalara en uygun planlamayı sağlayacaktır.

Yatırımcılara Yönelik Danışmanlık: Son yıllarda uluslararası yatırım ve ticaret hacminin büyük oranda artması ile birlikte, yabancı yatırımcıların yerel, yerel yatırımcıların ise global risk faktörlerini bilme ihtiyacı, uzman kadromuz ve bilgi birikimimiz ile karşılanmaktadır.

Yatırımların geliştirilmesinde, uluslararası standartlarda bir hazırlığın gerçekleştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiş olup tarafımızca verilen hizmetler ile doğru çözümler müşterilerimize sunulmaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki ekonomik ve politik şartların değişkenliği sebebiyle yatırımcının daha dikkatli ve titiz çalışmalar yürütmesi zorunluluğu tarafımızca bilinmekte ve hizmetlerimiz bu çerçevede yürütülmektedir. Yatırımcının risk ve kazanç dengesini belirlemede, risklerin öngörülüp ölçülmesi ve kazancın buna göre dengelenmesi gibi unsurlarda yatırımcıya yardımcı olacak çalışmalar sunmaktayız.
E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin