info@is-mic.com

0(216) 519 4898

ISO / TS 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi

ISO /TS 16949: 2009, mevcut Amerikan (QS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan (AVSQ) otomotiv kalite sistem standartlarının global otomotiv endüstrisi kapsamında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli belgelendirmeye olan ihtiyacı ortadan kaldırma amacı ile düzene sokan bir ISO Teknik Şartnamesi 'dir.

ISO 9001:2008 ile birlikte ISO/TS 16949:2009, otomotiv ile ilgili ürünlerin tasarımı /geliştirilmesi, üretimi, montajı ve servisi için konulan kalite sistem gerekliliklerini belirlemektedir. Buna ek olarak, araç üretici şirketleri tarafından ayrı olarak gerekli kılınan müşteriye özel gereklilikler de mevcuttur.

Otomotiv sektöründe yer alan kuruluşların rekabet güçlerini korumaları ve satışları büyük ölçüde bu ISO/TS 16949 Teknik Şartnamesindeki gerekliliklerin karşılanma düzeyine bağlıdır. Birçok kuruluş için ISO/TS16949 sistem kurma çalışmaları, önde gelen firmalarla ticaret için temel bir şart olmakla beraber Kalite Sistemlerini geliştirmek isteyenler içinde mükemmele doğru bir araç haline gelmiştir.

ISO/TS16949 sistemi kurma konusunda, şirketlere sistem, gelişim ve müşteri bazlı eğitimlerin verilmesinde, gereksinimlerinin uygulamaya geçirilmesinde ve sistemin geliştirilmesinde bütünsel bir yaklaşımla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kurumlarda ISO/TS 16949 sisteminin yapılandırılması kapsamında, aşağıdaki süreçlerin izlenmesi faydalı olacaktır.

1. Süreç - Durum Analizi : Mevcut sistemin ve iyileştirme gerekliliklerinin tespiti amacı ile aşağıdaki çalışmaları yürütülerek kapsamlı bir rapor hazırlanır.

• Standart gereklilikleri doğrultusunda kurum iş süreçlerinin ve müşteri gerekliliklerinin incelenmesi,
• Temel ve Destek Süreçlerin Belirlenmesi
• Organizasyon Sistemi, Sorumluluk ve Yetki düzenlemesi konularında yapılması gerekenlerin ve mevcut sistem organizasyon yapısı ile ilgili iyileştirmelerin tespit edilmesi,
• ISO/TS 16949 Sistemi gereği hazırlanması gereken dokümanların belirlenmesi,
• Uygulama planını ve önerilerimizi içeren raporun hazırlanarak yönetime sunulması,

2. Süreç – Eğitimler : Kurum bünyesinde ortak algıda bir kalite bilinci yaratmak, sistemin uygulanması ve sürekliliği için gereken katılımı sağlamak amacıyla aşağıdaki temel eğitimleri kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak kuruma özel örnekler ile yeniden tasarlayarak verilmektedir.

• ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
• Süreç Yönetimi
• İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
• Ürün Kalite Planlaması ve Onay Süreci - PPAP ve APQP Eğitimi
• Ölçüm Sistemleri Analizi - MSA Eğitimi
• FMEA Eğitimi
• İç Denetim Eğitimi

3. Süreç - Sistem Kurulumu : Durum Analizi ve eğitim sonrasında sistemin kurulması süreci, danışmaların kurumu ziyaretleri sırasında yapılacak toplantılarla yürütülür. Sistem ve kuruma özgü gereklilikleri doğrultusunda hazırlanması gereken süreç haritaları, prosedürler, kontrol planları, ürün dosyaları ve talimatlar, IS-MIC proje danışmanı liderliğinde oluşturulacak olan proje grubu ile tüm süreçlerin iyileştirilmesi hedeflenerek gözden geçirilip hazırlanacaktır. Sistemin uygulamada takibi, bu aşamanın en önemli bir parçasıdır.

4. Süreç - Son Denetim ve Değerlendirme: Kurumun kendi yürüteceği iç denetimlerin tamamlanmasını takiben, proje danışmanı haricinde, IS-MIC danışmanı tarafından uygulamaya geçmiş olan sistem belgelendirme denetimine benzeyen bir son denetim ile gözden geçirilir. Eksiklikler ve iyileştirilmesi gereken noktalar raporlanır.

Tüm bu aşamalar sırasında, yöntemimiz, mevcut yapıyı, ISO/TS 16949 taleplerine uyarlamaktan öte, verimliliği ve etkinliği arttıracak şekilde süreçleri yeniden tasarlamak ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamaktır.

ISO/TS 16949 danışmanlık projesi sonucunda, kurum bünyesinde sistem herkesin katılımı ile kurularak, süreçler yapılandırılacaktır. Tedarik zinciri iyileştirilerek, süreç performans takibi ile iyileştirme konusunda beceri kazandırılacak ve sistem belgelendirilmeye hazır hale getirilecektir. verilecek eğitimler süresince çalışanlara sistemin mantığı tüm yönleriyle anlatılarak çalışanlarda temel farkındalık yaratılacaktır. Çalışanların şirket kültürü ve değerlerine bağlılığı, ilişkileri, gelişime açık ve katılımcı tutumu geliştirilecektir.

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin