info@is-mic.com

0(216) 519 4898

Kurumsal Yaklaşım ve Şirket Politikamız

Kurumsallık yaklaşımının çerçevesini “insan, müşteri ve gelişim odaklı iş stratejileri” ile “ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik” oluşturmaktadır. Kurumsal değerlerin, tüm çalışanlarımızca benimsenmesi ve davranış modeli haline gelmesi, bu yaklaşımımızın temelinde yer almaktadır.Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak,

Kurumsal Değerlerimiz

a ) Yenilikçilik : Her zaman yeniliğe açık olmak, hem sektörel hem kurumsal tüm gelişmeleri yakından izlemek başarıda en önemli etkenlerden biridir. Çalışanların sahip oldukları yüksek Ar–Ge bilinci sayesinde, sektördeki rekabet özelliklerini geliştirmek için kullandıkları teknikleri ve model süreçleri sürekli olarak iyileştirir ve değiştirir.
b ) İç Disiplin : Çalışanlarımız, disiplinin, öz güven ve başarıyı beraberinde getireceğinin bilincindedir.
c ) Müşteri Odaklılık : Müşteri odaklılık anlayışı, şirketin tüm fonksiyonlarında, müşteriyi ön plana çıkarmaktadır. Müşteri en önemli öz varlıktır, şirketin öncelikleri arasında ilk sırada dır. Şirketin yapılanması, işleyişi, hedefleri ve temel stratejileri müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuştur.
d ) Sosyal Sorumluluk : Şirketin taşıdığı, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde doğaya, eğitime, bilime ve toplumsal yaşama katkıda bulunmayı hedefler, sosyal sorumluluk projelerine destek verir.
e ) Sürekli Gelişim : Rekabet gücünü artırmanın temelinde sürekli gelişim yatar ve rekabet ile de verimlilik artar. Bu amaçla çeşitli kurs ve seminerlerle, çalışanların bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi hedeflenir.
f ) Güvenilirlik : İnşaat sektörü gibi kalıcı değerler üreten bir sektörde, firma olarak güvenilirlik ve itibar, birinci derecede önemlidir. Bu alanda azami özveri ile güvenirliliğini en üst düzeye çıkarmak ve itibarını muhafaza etmek için çalışmaktadır.
g ) Şeffaflık : Güvenirliğin temelinde, şeffaflık ve açıklık bulunur. Bu nedenle firma olarak müşterilerimize karşı her zaman açık ve şeffaf olmak ana prensiplerimizdendir.
h ) Strateji : Müşteri Memnuniyetini Artırmak, Kurum İtibarını ve Değerini Artırmak, Yeni Ürün ve Üretim Teknolojileri Geliştirmek ve Uygulamak, Çalışanların Bağlılığını ve Motivasyonunu Artırmak, Kaynakları Verimli ve Etkin Kullanmak
 

Çalışma Politikamız

1) Süreçlerimiz
İmkansıza inanan insanların hayatı boyunca belirli sınırlar içerisinde kalacağına inanıyoruz. Bizler ISMIC Ekibi olarak imkansız yerine zor olduğunu biliyoruz. Uzun yıllar edindiğimiz tecrübe, sektörel bazlı projeler, sürekli kendini yenileyen ekibimiz ve başarıya olan inancımız ile de bu zorlukların üstesinden geliyoruz.

2) Hangi Değerler ile Çalışıyoruz
a) Güven : Çözüm ortaklığı yaptığımız tüm işletmelerimize dürüst yaklaşımlarda bulunuyoruz. Mevcut konumları, potansiyeli ve yapabileceklerini geniş bir vizyonla ifade ediyoruz. Sizlerin gizli gücünü gün yüzüne çıkarıyoruz. 
b) İnanç : Başarılı olacağına inandığımız ve projelendirdiğimiz her işte maksimum enerji ve olağanüstü bir azimle çalışıyoruz. Başaracağımıza inanarak aldığımız her projede tüm beklentileri karşılıyor ve olağanüstü sonuçlar çıkarıyoruz.
c) 
Şeffaflık : Gerçekleştirdiğimiz projelerde tüm süreçleri sizlerle paylaşıyoruz. Süreç öncesi ve sonrası ölçülebilir sonuçları ortaya koyuyoruz. Yöneticileri tatmin edici sonuçlar çıkartıyoruz.                                                                           
d) 
Ekip Ruhu : Tüm uzmanlarımız, Çözüm Ortaklarımız ve Ofis Çalışanlarımız ile bir bütün olarak hareket ediyoruz. Gücümüzü başarılarımızdan alıyoruz. Hangi şartlarda olursa olsun üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun olduğuna asla inanmıyoruz.

3) Çalışma Planımız
1. Adım = Sizi Dinliyoruz.                                                                                                                                                   ISMIC Uzmanları ile iletişime geçerek ihtiyaçlarınızı bildiriyorsunuz. Sizleri daha yakından tanımak ve ihtiyaçlarınızı uzman gözüyle tespit edebilmek adına sizleri ziyaret ediyoruz.
2. Adım = Ön Çalışma Hazırlıyoruz.                                                                                                                                  Görüşmemiz sırasında uzmanlarımızın ihtiyaçlarınız doğrultusunda yaptığı tespitleri tüm ekibimiz ile gözden geçirerek bir taslak oluşturuyoruz. Bu taslak neticesinde neler yapabileceğimizi ve hangi noktaya ulaşabileceğimizi belirliyoruz.           
3. Adım = Sizleri Davet Ediyoruz. 
                                                                                                                                    Hazırladığımız ön çalışma raporunu sunmak ve yol haritamızı oluşturabilmek adına sizleri firmamıza davet ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sunum neticesinde ihtiyaçlarınızı ve yapılacakları tam olarak tüm detaylarıyla sizlere açıklıyoruz.           
4. Adım = Teklif Hazırlıyoruz.                                                                                                                                              Proje sürecinde ve süreç denetiminde çalışacak ekibimiz doğrultusunda hayata geçirilecek olan çalışmamızın maliyetleri ve işletmenize katacağı değerleri sizlerle paylaşıyoruz.                                                                                                      
5. Adım = Süreci Başlatıyoruz.     
                                                                                                                                    Tüm taslaklarımızı proje haline getirerek hazırlamış olduğumuz yol haritası üzerinden ihtiyaçlarınızı karşılayacak çözümleri hazırlayarak hayata geçiriyoruz.                                                                                                                                         
6. Adım = Süreci Denetliyoruz.                                                                                                                                         Uzmanlarımız hazırlamış olduğumuz yol haritasındaki çözümleri uygularken denetçilerimiz de süreçlerin sağlıklı işleyişi ve sonuçları ile ilgili denetimlerini gerçekleştirerek raporlarını hazırlıyor.                                                                                 
7. Adım = Projemizi Sonuçlandırıyoruz.
                                                                                                                            Projelendirmiş olduğumuz taslaklar, süreç analizi ve vermiş olduğumuz taahhütler doğrultusunda projemizi tamamlayarak sonuçlandırıyoruz. Projemizin sonuçlandırılmasından sonra belirli periyotlarda sizlerle iletişim halinde kalarak süreçlerinizin yönetimine destek oluyoruz.


İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Departmanı’nın temel amacı; Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, eğitim düzeyi yüksek, ekip ruhlu, yenilikçi, değişime açık, dinamik, sorumluluk sahibi, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, verimli, kurumsal değerlere uygun bireylerden oluşan organizasyon yapısı kurarak,
 • Personelimizi mükemmellik kültürü doğrultusunda sürekli geliştirmek,
 • Gereğinden fazla personel istihdam etmemek ve personelin en yüksek verimle çalışmasını sağlamak,
 • Sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak,
 • Çalışmak için en çok tercih edilen ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları bir kuruluş haline gelmek,
 • Proaktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlayarak, etkin, verimli ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak, şirkete bağlılığı geliştirmek,
 • "Sürekli öğrenme ve gelişme" yaklaşımı çerçevesinde, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda her düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak "insana yatırım" yapmak,
 • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak "verimlilik", "kararlılık", gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek,
 • Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde fırsat eşitliği sağlamak,
 • Kariyer planlaması ile çalışanlarımızın verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, yöneticilerimizi kendi içimizden yetiştirmek,
 • Sağlıklı ve etkin iletişim için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
 • Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini ilgili yönetim kademelerine kolaylıkla bildirmelerini sağlayacak haberleşme usullerini geliştirmek,
 • Tüm yöneticileriyle birlikte, personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve iyi beşeri ilişkilerin tesis edilmesini sağlamak.
 • Sürekli iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirerek, yüksek performansı ödüllendirmek.

Kalite Politikamız

 • Yürürlükte olan ilgili Kanunlara, standartlara, idari ve mevzuat şartlarına ve yönetmeliklere uymak,
 • Sektörel gelişmeleri ve teknolojiyi yakından takip etmek,
 • “ Toplam Kalite Bilinci “ ni, tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza aşılamak,
 • Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak,
 • En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak,
 • Ürün ve Hizmet teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek,
 • Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle, çalışanlarına gerekli eğitimi sunmak,

Strateji Yönetim Sistemi

Önceliklere odaklanmak, kaynakları daha etkin kullanmak, yaptığımız tüm işleri ve faaliyetleri ölçülebilir bir duruma getirmek ve daha iyi performansı elde edebilmek için süreçlerde iyileştirmeleri yapmak amacıyla Süreç Yönetim Sistemini kurup ve sürekliliğini sağlamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi

Projelerini standartlara uygun üst düzey kalite, doğru zamanlama ve akılcı maliyet prensipleri ile yöneterek müşteri odaklı ve beklentilerinin ötesine geçmeyi yönetim sistemi olarak belirlemiştir. Stratejik hedeflerine ulaşmak için, ilgili yasal ve gerekliliklere uygun, kalite, sağlık, emniyet ve çevre unsurlarını içeren etkin ve verimli entegre yönetim sistemini uygulayabilmek için alt yapısını güçlendirmektedir.

Süreç Yönetim Sistemi

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi,
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
ISO /TS16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi ve
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kurulması yönündeki çalışmalara öncülük etmektedir.

Çevre Politikası

Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında, Dünya standartlarını uygulamak, Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak, Gelecek kuşaklara doğal ve modern yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak Teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası

Meydana gelebilecek kayıpları en aza indirgemek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, kuruluşumuzun en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.
 • Şirket yönetimi altında çalışan bütün personelin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla gerekli duyuruları yapmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek,
 • İSG yönetimini ve performansını sürekli geliştirmek,
 • İSG konuları ile ilgili olarak, yürürlükteki İSG mevzuatına ve şartlarına uymak,
 • İSG konularında yapılan çalışmaların ilgili taraflara uygun ve ulaşılabilir olmasını sağlamak,
 • Faaliyetler sırasında tüm çalışanları ve faaliyetlerden etkilenebilecek diğer kişileri, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak,
 • Çalışanların ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulama aşamasında da mümkün olan her türlü korumayı sağlamak,

Sosyal Sorumluluk

Sahip bulunduğumuz sosyal sorumluluk bilinci, kurumsal kültürümüzün temel taşlarından biridir.
 • Bu doğrultuda, Faaliyetlerimizin çevre etkisini asgari düzeyde tutmak,
 • Çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyacak tedbirler almak,
 • Doğal kaynakların tüketimini en alt seviyeye indirmek,
 • Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri minimize etmek,
 • Tarihi, kültürel eserlere ve yapılara, yöresel kültürlere verilebilecek zararları önlemek,
 • Çevre ve toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için çalışmak,
 • Kültürel hayatın ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi için her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak, önceliklerimizdendir.
 • Gelişmenin Anahtarı İnsana Yatırım, Gelişim ve kalkınmanın başlıca unsurunun, “insana yapılan yatırım” olduğunun bilincindeyiz. dolayısıyla eğitime destek ve katkı sağlamanın, toplumsal sorumluluğun en etkili göstergesi olduğuna inanmaktayız.

E-bültenimize üye olun

Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin :

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ.

Adres Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C
Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12
P.K: 34846 Maltepe/İstanbul
Telefon 0 216 519 4898
0 532 799 1432
Email info@is-mic.com
Takip Edin